จังหวัดนครปฐมจัดพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ 65 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

              จังหวัดนครปฐมจัดพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ 65 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

             วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ 65 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชชวรมหาวิหาร พร้อมด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมกันบริจาคเงินในการไถ่ชีวิตโค กระบือ ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน หรือ โค กระบือ เข้าโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อีกทั้งช่วยเหลือให้เกษตรกรได้มีโค กระบือ เป็นของตนเองไว้ใช้แรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยเพิ่มผลความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,382
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon