จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

             วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณบึงกุ่ม-บึงบางช้าง ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมด้วยโครงการจังหวัดพบประชาชน และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับรู้ด้านวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 18 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน ข้าว สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย ส่งเสริมการเกษตร และคลินิกอื่นๆ พร้อมทั้งการฝึกอาชีพ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่บึงกุ่ม-บึงบางช้าง และปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,432
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon