เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารมื้อเย็นแก่เด็ก มูลนิธิสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กสภากาชาดไทย

            เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารมื้อเย็นแก่เด็ก มูลนิธิสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

            วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่มูลนิธิสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กสภากาชาดไทย ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารมื้อเย็นแก่เด็กมูลนิธิสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กสภากาชาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 อีกทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กมูลนิธิฯ พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ได้รับโอกาส มีความพร้อมต่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง สามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในอนาคต

          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแสดงของเด็กมูลนิธิฯ การแสดงมายากล และการแสดงฟองสบู่มหัศจรรย์ สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสนุกสนานแก่เด็กเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ร่วมกันแจกอาหารมื้อเย็นแก่เด็กมูลนิธิฯ พร้อมทั้งขนม และผลไม้ ซึ่งปัจจุบัน มูลนิธิสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กสภากาชาดไทย มีเด็กที่อยู่ในความดูแล อายุระหว่าง 8 – 14 ปี เป็นชาย 20 คน และหญิง 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,807
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon