หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

           วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เริ่มที่บริเวณริมถนนหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงชนบท ร่วมจัดกิจกรรมโรยเกสรดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจาย ตลอดริมถนนศูนย์ราชการ อีกทั้งร่วมกันทำความสะอาดถนนและปรับภูมิทัศน์ ขณะที่บริเวณถนนยิงเป้าใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดถนน เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งถนนยิงเป้าใต้ ส่วนที่บริเวณริมถนนเพชรเกษม บริเวณแยกหอนาฬิกา แขวงทางหลวงนครปฐม ร่วมกับสถานศึกษา และเทศบาลตำบลธรรมศาลา ร่วมกันทำความสะอาดริมถนน ตัดแต่งสวนหย่อม เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งถนนเพชรเกษม นอกจากนี้ที่บริเวณคลองเจดีย์บูชา เทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเรือนจำกลางนครปฐม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรรมทำความสะอาดคลองเจดีย์บูชา ตั้งแต่สะพานเจริญศรัทธา ถึงวัดห้วยจระเข้ โดยการขุดลอกสิ่งปฏิกูล เก็บขยะมูลฝอย และตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ตลอดริมคลองเจดีย์บูชาให้มีความสวยงาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,402
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon