อ.พุทธมณฑลจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในลักษณะประชารัฐ ทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา วัชพืช

        เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยบูรณาการ ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ ทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ ซึ่งอำเภอพุทธมณฑลได้บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ภาคเอกชน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ซึ่งได้สร้างปัญหาเป็นจำนวนมาก ทั้งการสัญจรทางน้ำ น้ำเน่าเสีย กีดขวางการระบายน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ตลอดจนทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน สำหรับในวันนี้กำหนดให้มีกิจกรรม Kick off ทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา และวัชพืช ในแม่น้ำลำคลอง ณ หมู่ 2,5 และ 8 บริเวณคลองซอยล่างและคลองตาดี  ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนรู้ถึงผลเสียของผักตบชวา โดยมีทุกภาคส่วนในพื้นที่พุทธมณฑลเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

*****************************************************

ชุติมา ลีนุกูล - ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,778
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon