พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานมหิดลวันแม่ 2560

     

           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานมหิดลวันแม่ ประจำปี 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

           วันที่ 2 สิงหาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ข้าราชการ และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ

          โดยศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ 32 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 ต่อเนื่องมาทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 32 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดกิจกรรมการคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ 100 ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเชิดชูบทบาทของแม่ในงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาคในระดับนักเรียนนักศึกษา สำหรับกิจกรรม “มหิดล – วันแม่” ในปีนี้ มีผู้ได้รับคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ 100 ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” รวมจำนวน 21 ราย และผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาคในระดับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 16 ราย เข้ารับประทานรางวัล จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ นอกจากนี้มีการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูกของไทยเชื้อสายจีน และของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นิทรรศการวิชาการ บริการ ทันตกรรม วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจมวลกระดูก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย แนะนำการออกกำลังกาย วิเคราะห์ความเสี่ยงโรคเบาหวาน แนะนำโภชนาการ สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ปรึกษาโรคสตรี ฝึกหายใจคลายกังวล นวดแผนไทยประยุกต์ และแจกทรายอะเบทอีกด้วย

.............................................................................................................

ชุติมา ลีนุกูล – ภาพ/ ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,412
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon