นครปฐม ปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

         ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อมอบน้ำใจและความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ชาวสกลนคร

         วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอบางเลน เป็นผู้แทนชาวอำเภอบางเลนมอบเงินจากการรับบริจาคจำนวน 88,000 บาท และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยจำนวน 35,000 บาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบในการนำไปประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้กับผู้ประสพอุทกภัย สำหรับสิ่งของที่ได้จากการรับบริจาคจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยได้รับความร่วมมือจากพรชัยโภชนา (บางแค) และสมเกียรติโภชนา ไปร่วมปรุงอาหารในครั้งนี้

          ทั้งนี้ วัดพระปฐมเจดีย์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม และส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ได้เปิดศูนย์รวมน้ำใจเพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์และ สิ่งของต่างๆ  รวมถึงข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรคจากประชาชนทั่วไป ณ  จุดรับบริจาค ตรงข้ามกองอำนวยการบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม โดยกำหนดจะนำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับบริจาคไปปรุงสดสุกใหม่  เพื่อมอบน้ำใจและความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ชาวสกลนคร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร วันละ 3 มื้อ มื้อละ 1000 กล่อง จำนวน 2 รอบ คือ รอบแรกระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2560 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 ซึ่งประชาชนสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือได้ตามช่วงวันที่กำหนด ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

 

.................................................................................

ชุติมา ลีนุกูล – ภาพ/ ข่าว          

                

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,471
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon