โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนสิงหาคม 2560

    หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2560

        วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกด้วย

       สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน โดยได้รับการสนับสนุนจากบ้านเด็กและครอบครัว และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อีกทั้งมอบพันธุ์ปลา จากสำนักงานประมง มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ จากเหล่ากาชาดจังหวัดและศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ รวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาและตู้ยาสามัญประจำบ้านให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ โดยโรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน พร้อมร่วมปลูกต้นทองอุไรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพ การบริการด้านสุขภาพอนามัย การฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งขวางและตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

 *****************************************************

ชุติมา ลีนุกูล-ภาพ/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,383
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon