สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร ในส่วนพระอุระ พระเศียร ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

    สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จปฏิบัติศาสนกิจ เป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร ในส่วนพระอุระ พระเศียร ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

       วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 15.40 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จปฏิบัติศาสนกิจ เป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร ในส่วนพระอุระ พระเศียร ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

          ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระเถรานุเถระ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทูลถวายสักการะ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์การเททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร หน้าตัก 5 เมตร เพื่อประดิษฐานวิหารหลวงพ่อพูล ต่อจากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกจากพลับพลาพิธีทรงเททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร เสด็จกลับประทับเก้าอี้ ทรงกรวดน้ำ ในการนี้ประทานของที่ระลึกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สมทบทุนในการก่อสร้างวิหารหลวงพ่อพูล 120 ราย ต่อจากนั้นเสด็จไปยังศาลาการเปรียญวัดไผ่ล้อม ทรงจุดเครื่องบูชาทองน้อย เคารพหน้าหีบสรีระสังขาร พระมงคลสิทธิการ (พูล อตฺตรกฺโข)

          สำหรับการสร้างพระพุทธเมตตา ปางประทานพร เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื้อโลหะ ปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 7 เมตร เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานประจำวิหารพระมงคลสิทธิการ พุทธลักษณะพระพุทธรูปเมตตาประทานพรแสดงปางด้วยพระหัตถ์ขวายกมือขึ้น และหันฝ่าพระหัตถ์ออก แสดงนัยยะการให้พรและการอนุญาตในการกราบไหว้ขอพร

*****************************************************

ชุติมา ลีนุกูล-ภาพ/ข่าว   

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,448
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon