จ. นครปฐม จัดประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก

     จังหวัดนครปฐม จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความแตกต่างและโดดเด่นที่ตรงตามความต้องการของตลาด

        วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก Thailand 4.0 และนิทรรศการผลงานวิจัยและบริการวิชาการ โดย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะ องค์ความรู้ และสรเมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความแตกต่างและโดดเด่นที่ตรงกับความต้องการของตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นเครื่องมือต่อยอดในการพัฒนาต่อ

          สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP จาก 6 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 200 คน โดยมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 25 ผลิตภัณฑ์ จาก 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม  13 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 4 ผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรและเครื่องสำอาง  5 ผลิตภัณฑ์ และประเภทของใช้ของตกแต่ง 3 ผลิตภัณฑ์

*******************************

ชุติมา ลีนุกูล / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,380
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon