งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 เยาวชนไทยรวมใจภักดิ์ สืบสานปณิธานของพ่อ

     วันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 เยาวชนไทยรวมใจภักดิ์ สืบสานปณิธานของพ่อ เพื่อนำศาสตร์ของพระราชาในแต่ละด้านมาเป็นแนวทางในการทำงาน ภายใต้หัวข้อ ร้องบรรเลง เพลงของพ่อ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม แกนนำเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนน้อมรำลึกและแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตลอดจนเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม

     นายประณต ขำนิล ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสองพระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 ทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์

       สำหรับกิจกรรมภายในงานปีนี้ ประกอบด้วย การร่วมกันร้องเพลงมาร์ชเยาวชนชาติไทย การประกวดวงดนตรี ร้อง บรรเลง เพลงของพ่อ อีกทั้งมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครปฐม การจัดนิทรรศการของเยาวชนและสถานศึกษา และนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ โดยมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ระดับอำเภอ ตำบล แกนนำเด็กและเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน

.........................................

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,437
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon