นครปฐมรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน กว่า 250,000 ดอก จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

       วันที่ 8 กันยายน 2560 ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน และจัดทำดอกไม้จันทน์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอแห่งละ 1 ช่อ

       ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมได้คัดเลือกผู้ที่มีทักษะพื้นฐานในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การถ่ายทอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อให้เป็นครูต้นแบบของจังหวัดจำนวน 10 คน เข้ารับฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง รวมถึงได้มีการเชิญชวนประชาชน จิตอาสา นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน และฝึกสอนจัดทำดอกไม้จันทน์ ได้แก่ ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า ศาลายา อำเภอสามพราน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม -31 สิงหาคม 2560 และที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมืองนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 25 สิงหาคม 2560

         สำหรับพิธีมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ มีหน่วยงานภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้จัดทำดอกไม้จันทน์ 33 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 257,331 ดอก นอกจากนี้เครือข่าย OTOP จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำดอกไม้จันทน์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอดอกไม้จันทน์ จำนวน 9 ช่อ เพื่อใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร อีกด้วย

.........................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,762
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon