เปิดตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลมหาสวัสดิ์

       วันที่ 16 กันยายน 2560 ที่ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลมหาสวัสดิ์ และเป็นการพัฒนาชุมชนในทิศทางที่ยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าทางการเกษตร อันก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้มั่นคง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
     นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ กล่าวว่า ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล เป็นตำบลที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอย่างมายาวนาน มีคลองประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ คลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯให้ขุดเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ โดยในปัจจุบัน คลองมหาสวัสดิ์ นอกจากเป็นคลองประวัติศาสตร์ ยังเป็นเส้นทางการสัญจรทางน้ำของชาวบ้านริมคลอง และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เช่น การนั่งเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ชมนาบัว นาข้าว ชมสวนกล้วยไม้ เลือกซื้อสินค้า OTOP สินค้าแปรรูปทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ เป็นต้น 
       สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าชุมชน พืช ผัก ผลไม้จากสวน สินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และของดีตำบลมหาสวัสดิ์ ชมวิถีชีวิตชุมชน ท่องเที่ยงเชิงเกษตร ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ ทั้งนี้ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.

........................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,362
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon