รมต.ศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการศึกษา

     วันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ เรือนรับรอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางมาเพื่อติดตามงานการเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลกับการศึกษาในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่รัฐบาลจัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในพื้นที่ภาคกลาง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้นำเสนอข้อมูลนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมและชุมชน ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม รวมถึงรายงานศักยภาพและแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่ากากระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปากรสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน, นิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน และนิทรรศการมหาวิทยาลัยคริสเตียนกับนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสังคมและชุมชน
      ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยังโรงเรียนสุธีธร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลสุธีธร เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวม 126 เหรียญ ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย และการแข่งขันวิทยาศาสตร์ 91 เหรียญ รวม 217 เหรียญ นอกจากนี้ผลการสอบโอเนตของนักเรียนยังอยู่ในระดับต้นของประเทศอีกด้วย
ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม เพื่อประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ในการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด บุคลากรทางการศึกษาจากจังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมประชุม 300 คน
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และเพื่อติดตามว่ามีภารกิจใดที่รัฐบาลจะช่วยส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนมหาวิทยาลัยเป็นกลจักรที่สำคัญที่จะทำให้ประเทศไปถึง 4.0 และมีภารกิจในการพัฒนาท้องที่ด้วยกัน และที่สำคัญมหาวิทยาลัยจะต้องทำงานร่วมกันกับฝ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในการช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

.....................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,334
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon