สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

    สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

   วันนี้ (21 กันยายน 2560) เวลา 9.29 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการสมาคมฯ คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้าฯ ถวายสักการะ

    สำหรับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวของภารกิจ ที่สมาคมฯ มุ่งมั่นให้เป็นจุดศูนย์รวมของศิษย์เก่าทั่วประเทศและนานาชาติ อีกทั้งเป็นแหล่งพบปะเรียนรู้ และตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมุ่งมั่นไปสู่การเป็น 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก จึงเห็นควรให้มีสำนักงานของสมาคมฯ ขึ้นอย่างเป็นทางการ

     ในส่วนของอาคารสำนักงานสมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ บริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยมหิดล ประตู 5 เป็นอาคาร 2 ชั้นครึ่ง สร้างในพื้นที่ 400 ตารางวา โดยมีพื้นที่ใช้สอยในส่วนของอาคารทั้งสิ้น 2,062 ตารางเมตร ซึ่งชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ใช้สอยสาธารณะ ชั้นที่ 1 ครึ่ง เป็นพิพิธภัณฑ์ และชั้นที่ 2 เป็นสำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมเล็ก ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 50 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายเจริญ และ ดร.คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จำนวน 40 ล้านบาท

......................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,723
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon