รมช.ศึกษาธิการ เปิดอาคารเกียรติยศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

       วันที่ 21 กันยายน 2560 ที่อาคารเกียรติยศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดอาคารเกียรติยศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ นายกสมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะครู อาจารย์ นักเรียน ร่วมพิธี โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผู้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเกียรติยศ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

          โดย นายวิฑูรย์ อนุกูลเวช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูพระปฐมวิทยาลัย กล่าวว่า อาคารเกียรติยศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นั้น เป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยาที่เก่าแก่ และชำรุดทรุดโทรม  สมาคมผู้ปกครองและครูพระปฐมวิทยาลัย และศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย จึงได้ร่วมกันปรับปรุงอาคาร และบริเวณรอบอาคารโดยการยกพื้นสูงขึ้น เพื่อให้อาคารมีความสง่างามมาก และในการนี้ นายสุชาติ วิบูลมงคล ซึ่งเป็นศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย และเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รวมทั้งศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้มีอุปการคุณได้เห็นความสำคัญในการบูรณะซ่อมแซมอาคาร จึงได้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเกียรติยศ โดยการบริจาคเงินสนับสนุน เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคาร ให้มีฐานอาคารที่มั่นคง แข็งแรง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ต่อไป

.................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,399
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon