จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

            จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันฟรี

            วันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครปฐม ปี 2561 ภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมปล่อยขบวนรถยนต์รณรงค์ลงพื้นที่ในทุกอำเภอ รวมถึงมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว รักษาสัตว์ป่วย และให้คำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและปลอดภัยอีกด้วย

            นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ในปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่รักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ คนสามารถติดโรคพิษสุนัขบ้าได้จากการถูกสัตว์เลี้ยงที่มีเชื้อกัด การติดเชื้อไวรัสทางอื่นอาจเกิดได้จากการสัมผัสสมอง หรือน้ำไขสันหลังของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือหายใจเอาเชื้อไวรัสจากเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อเข้าไป

           สำหรับการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันสุนัขและแมวในจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการเข้มข้นภายใน 30 เมษายน 2561 โดยจะออกหน่วยเคลื่อนที่ดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ตลาด สถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งชุมชนต่างๆ สัปดาห์ละ 2 ครั้งในทุกอำเภอและจะดำเนินการต่อไปจนถึง 30 กันยายน 2561 โดยจะประกาศแจ้งในเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน ดังนั้นประชาชนทุกคนที่มีสัตว์เลี้ยงต้องมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนในการป้องกันจากโรคพิษสุนัขบ้า จึงต้องให้ความสำคัญกับการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการกำจัดเชื้อโรคโรคพิษสุนัขบ้า จำเป็นอย่างยิ่งทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต้องบูรณาการร่วมกันดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อันจะนำไปสู่การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยในปี 2563 ต่อไป

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,486
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon