จังหวัดนครปฐม มอบเงินและค่าใช้จ่ายเดินทางนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

           จังหวัดนครปฐม มอบเงินและค่าใช้จ่ายเดินทางนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

            วันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเงินและค่าใช้จ่ายให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม โดยนางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” จำนวน 311 คน 25 ชนิดกีฬา ซึ่งสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐม ได้มอบชุดวอร์มพร้อมเสื้อคอกลม เงินเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,705,653 บาท

          โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งกล่าวชื่นชมนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ที่ได้เสียสละเวลา แรงกาย และแรงใจ ในการฝึกซ้อม เพื่อเดินทางไปแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม โดยขอให้ยึดถือความมีน้ำใจนักกีฬาเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นเช่นไร ขอให้นักกีฬาทุกคน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,552
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon