องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

               สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   

               วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรัฐบาล และมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ คณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2561 ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาของพระสงฆ์ไทย และผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การทำบุญตักบาตร เวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา ขบวนธรรมยาตราถวายเป็นพุทธบูชา การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล การสนทนาธรรม บรรยายธรรม การเทศน์ 4 ภาค ของสามเณรกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และการประดับโคมแขวนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

               โอกาสนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี มอบของที่ระลึก แก่ผู้บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล และผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑล จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายผ้าป่า และขึ้นสู่ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล นำสวดสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย เวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล 3 รอบ หลังจากนั้นได้มีการแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม และสนทนาธรรม โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ และเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล เนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,688
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon