นครปฐม ม.ล.ปนัดดา เป็นประธานการลงนามความร่วมมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-5

                  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-5 ในการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาประเทศ

                 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดีนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-5 ในการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง 'คุณธรรม จริยธรรมที่ยั่งยืนกับการพัฒนาอาชีวะ' ให้แก่ ครู อาจารย์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 – 5  โดยนางสาวอินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา 1,2,3 และ 5 จัดประชุมวิชาการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1  สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งได้มีการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การจัดประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบัน และบุคคลภายนอก ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่หลากหลายสู่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเวทีทางด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ด้านการวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เยี่ยมชมผลงานวิจัยและชมนิทรรศการต่างๆ ของนักศึกษา อีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,401
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon