นครปฐม ม.ล.ปนัดดา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

              ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย ที่จังหวัดนครปฐม พร้อมร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง Folk Song&Dance Battle

              เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ วิชา “กำเนิดไทยและสังคมคุณธรรม” แก่เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี โดยหม่อมหลวงปนัดดา กล่าวว่า บรรพบุรุษไทยได้เหน็ดเหนื่อยในการปกป้องรักษาประเทศไทยมาตราบจนทุกวันนี้ เยาวชนทั้งหลายต้องช่วยกันรักษาประเทศไทยของเราให้มีความยั่งยืนตลอดไป และขอให้ทุกคนเป็นคนดีของประเทศและเป็นผู้นำทางสังคมที่ดีให้ได้ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นอนาคตที่ดีของชาติ อย่าให้ใครมาชี้นำไปในทางที่ไม่ดี และหวังอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคนจะไม่หวนกลับมาที่ศูนย์ฝึกอีก และออกไปมีอาชีพที่สุจริต เป็นความหวังของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หากบ้านเมืองมีแต่ผู้ที่กระทำความผิดแล้ว ประเทศชาติจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงและมีความสงบสุขตามที่บรรพบุรุษรักษาไว้ได้อย่างไร พร้อมกันนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ได้ร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง Folk Song&Dance Battle ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิชลลดา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้รู้จักการใช้ความสามารถของตัวเองในทางที่สร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะในทางที่ถูกต้อง และได้ผ่อนคลายไปกับดนตรี สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา เป็นศูนย์ฝึกบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนหลังจากคำพิจารณาคดีของศาล มีเยาวชนรวมทั้งสิ้น 80 คน ภายในศูนย์ฝึกฯ ได้จัดให้ทีการเรียนการสอนหนังสือในระดับชั้นต่างๆ อีกทั้งการเรียนวิชาชีพ ในด้านช่างศิลปะ ช่างเหล็ก ช่างไม้ และช่างเครื่องยนต์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และมีพื้นฐานด้านงานอาชีพในเบื้องต้น                        

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,486
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon