จังหวัดนครปฐม จัดงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 12

                จังหวัดนครปฐม จัดงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 12 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติในเชิงมนุษยศาสตร์ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยชุมชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และปราชญ์ชาวบ้าน

                เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 12 พร้อมมอบรางวัลศาลายาสดุดี ครั้งที่ 8 และมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานให้การสนับสนุนจัดงาน โดยนายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล กล่าวว่า อำเภอพุทธมณฑล ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จัดงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 12 ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนเพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนศาลายา และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติในเชิงมนุษยศาสตร์ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยชุมชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และปราชญ์ชาวบ้าน
               สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงรำโคมเฉลิมพระเกียรติ จากนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ,การบรรยาย “พระมหากษัตริย์สร้างชาติ ประวัติศาสตร์สร้างวีรบุรุษ” โดย พันเอกวรวุฒิ แสงทอง ,ปาฐกถาพิเศษ “มหรสพงานวัด วัฒนธรรมบันเทิงของชาวบ้านไทย” โดย อาจารย์เอนก นาวิกมูล การเสวนาในหัวข้อ “สนุก...สะบัด เล่าเรื่องงานวัดที่ศาลายา”, การแสดงพื้นบ้าน “ลำตัด” จากคณะหวังเต๊ะ ศรีนวล นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งศาลายา ตลอดจนศิลปะพื้นบ้านของศาลายาอีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,464
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon