สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารห้องสมุดประชาชน จังหวัดนครปฐม

      ด้วย สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการเรียกสอบราคาปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดฯ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

      1. งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ภายในวงเงิน 255,300 บาท

      2. งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชน อ.บางเลน จ.นครปฐม ภายในวงเงิน 163,100 บาท 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,890,775
 • ไอพีของคุณ149.56.142.185
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon