นครปฐม จัดประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

            จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ระดับภาค ประจำปี 2561

            วันที่ 15 มิถุนายน 2561 พลตรีเอกรัตน์ ช้างแก้ว เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 11 หน่วยงาน ลงพื้นที่บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม หลังจากที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม ได้พิจารณาคัดเลือกบ้านสวนใหม่ เข้าร่วมประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ระดับภาค ประจำปี 2561 โดยพลตรีชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการฝึกอบรมจัดตั้งฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ซึ่งในการประชุมคระกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีมติเห็นควรส่ง บ้านสวนใหม่ เข้าประกวดตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบและตัวอย่างหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ที่มีความพร้อมมีความรักสามัคคี มีความเข้มแข็ง และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆ ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต รวมทั้งสร้างสภาวะแวดล้อมที่สงบ สันติ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง มีความกระตือรือร้น และให้ความสำคัญในโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

               ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ได้จัดการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง รวมทั้งสิ้น 7 จังหวัด โดยพิจารณาพื้นที่หมู่บ้านตอนใน เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 4 – 17 มิถุนายน 2561 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ระยอง ปทุมธานี และนครปฐม ตามลำดับ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ระดับภาค ประจำปี 2561 ต่อไป

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,091
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon