นครปฐม เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ทวารวดี สีสันตะวันตก ครั้งที่ 1

               จังหวัดนครปฐม เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ทวารวดี สีสันตะวันตก ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่

               วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ทวารวดี สีสันตะวันตก ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถแข่งขันในทางธุรกิจ อีกทั้งพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้า OTOP ตลอดจนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการบริหารจัดการ การตลาด และสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีโอกาสซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรง

              สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกว่า 120 ราย โดยเป็นผู้ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพจากโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มทวารวดี และโครงการฝึกอบรมต่างๆ นำสินค้าของตนเองมาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาถูกและมีคุณภาพ ได้แก่ อาหาร ขนม ผลไม้ สินค้าแปรรูปจากผักและผลไม้ นำผลไม้เพื่อสุขภาพ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ของใช้ภายในบ้าน ของที่ระลึก และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการสาธิตอาชีพ วันละ 1 อาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษ ช็อปสนุกทุก 300 บาท รับคูปองชิงรางวัล และกิจกรรมเล่นเกมจับรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ เป็นจำนวนมาก

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,078
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon