นครปฐม ป.ป.ช.แถลงผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

           สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครปฐม แถลงผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต ในช่วง 3 ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561

           วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายหิรัญย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม แถลงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในช่วง 3 ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีอุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์นครปฐม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม และสื่อมวลชนทุกสาขา ร่วมรับฟังแถลงผลการดำเนินงานในครั้งนี้

           นายหิรัญย์เศรษฐ กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริง จำนวน 107 เรื่อง เป็นเรื่องเดิม จำนวน 80 เรื่อง และเรื่องรับใหม่ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 27 เรื่อง โดยมีผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามทุจริต ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 จำนวน 56 เรื่อง ได้แก่ ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ ทั้งหมด จำนวน 23 เรื่อง และดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน จำนวน 33 เรื่อง ในส่วนของการตรวจสอบทรัพย์สิน ได้ดำเนินกรแล้วเสร็จ จำนวน 45 บัญชี ได้แก่ ตรวจสอบปกติ 36 บัญชี ตรวจสอบยืนยัน 8 บัญชี และตรวจสอบเชิงลึก 1 บัญชี นอกจากนี้ในด้านการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล, โครงการ อปท.ของประชาชน, โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และโครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต ตลอดจนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับงานป้องกันเชิงรุก โดยการเชื่อมโยงกับเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัด ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตในทุกพื้นที่ อีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,071
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon