พัฒนาสังคม จ.นครปฐม จัดอบรมโครงการวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

 

วันที่ 17 ก.ค.61 นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลง นำความรู้ไปถ่ายทอดแก่กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิธีการ รวมถึงแนะนำกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ และการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย รวมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดและอำเภอ กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร 7 อำเภอ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากรในสถานศึกษา หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ในภาครัฐและเอกชน แกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด รวมทั้งตัวแทนภาคธุรกิจจำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม

 สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 โดยมีการบรรยาย เรื่องการขับเคลื่อนกลไกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครปฐม, นโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์,ความหมายของการค้ามนุษย์และสาระสำคัญ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 ,สถานการณ์และรูปแบบการค้ามนุษย์ในจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเป็นวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์อีกด้วย

สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,541
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon