พาณิชย์จังหวัดนครปฐมแจงวิธีการนำเงินจากกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

          นางกาญจนา  ชมมี พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเปิดเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่ติดตั้งในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สามารถนำเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยวิธีการรับชำระเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากที่ท่านได้รับข้อความ “ธนาคารกรุงไทยจะทำการปรับปรุงโปรแกรมในเครื่อง EDC กรุณาเปิดเครื่องเพื่อรองรับการปรับปรุงโปรแกรม ระหว่างวันที่ xx-xx ก.ย.61”แล้ว ให้ท่านกดปุ่มสีเขียว เพื่อปรับปรุงโปรแกรมเครื่อง เมื่อปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จแล้ว ท่านสามารถรับชำระเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ขั้นตอนการรับชำระเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

          1. กดเมนู 5 >>> 5) บัตรเดบิต/เครดิต

          2. การสอดบัตรและระบุจำนวนเงิน

              2.1 กรณีเครื่อง GHL Newland สีดำ ให้ระบุจำนวนเงินก่อนสอดบัตร

              2.2 กรณีเครื่อง Loxbit Verifone สีเงิน ให้สอดบัตรก่อนระบุจำนวนเงิน

          3. หน้าจอจะให้ตรวจสอบหมายเลขบัตรและยอดเงิน หากถูกต้อง ให้กดปุ่ม Enter (สีเขียว)

          4. ตรวจสอบยอดเงินอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม Enter (สีเขียว)

          5. ให้ลูกค้า (เจ้าของบัตร) กดรหัสผ่าน 6 หลัก ของบัตรสวัสดิการฯ ที่เครื่อง EDC

          6. เมื่อชำระเงินสำเร็จ ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จ (Sales Slip) ออกมา 2 ใบ ให้ร้านค้าเก็บไว้ 1 ใบ และลูกค้าเก็บไว้ 1 ใบ โดยไม่ต้องเซ็นใบเสร็จ (Sales Slip)

          7. เมื่อสิ้นวันให้ร้านค้ากด 3 โอนยอดเข้าบัญชี

              7.1 กรกรณีเครื่อง GHL Newland สีดำ เมื่อกด 3 โอนยอดเข้าบัญชีแล้ว ให้กด 2 โอนทั้งหมด

              7.2 กรณีเครื่อง Loxbit Verifone สีเงิน กด 3 โอนยอดเข้าบัญชี เพียงปุ่มเดียว

          หมายเหตุ

          - หากต้องการยกเลิกรายการชำระเงิน ให้ใช้ เมนู 4 ยกเลิกรายการได้เหมือนกันกับการรับชำระด้วยสิทธิสวัสดิการ

          - รายการที่เกิดจากการชำระจากกระเป๋า e-Money จะตัดรอบเวลา 21.00 น. และ เงินจะเข้าเวลา 23.00 น. เป็นต้นไป หากร้านค้าทำรายการหลังเวลา 21.00 น. เงินจะเข้าวันถัดไป

          กรณีเกิดปัญหา ให้ติดต่อ ดังนี้

          - ปัญหาเครื่องเสีย เครื่องชำรุด – เครื่อง GHL Newland สีดำ โทร. 02-440-0122  เครื่อง Loxbit Verifone สีเงิน โทร. 02-508-5500 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

          - ปัญหาการใช้งานเครื่อง การโอนเงิน ติดต่อที่เบอร์โทร. 02-111-9999 (กด 3 EDC กด 2 Welfare) E-mail : ktb.merchant@ktb.co.th ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

          -ปัญหาเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการ สอบถามยอดเงิน เติมเงิน โทร. 02-109-2345 (กด 3 EDC กด 2 Welfare) ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น – 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

---------------------------------------------------

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,568
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon