จังหวัดนครปฐมร่วมรณรงค์ “วันงดแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ” ทุกวันที่ 4 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย

        นางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 2/2561 และเห็นชอบกำหนด “วันงดแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ” ให้แก่ลูกค้าในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ในทุกวันที่ 4 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคและเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการตามนโยบายจังหวัดสะอาด โดยการลดขยะเปียก ลด ละ เลิก การใช้โฟม ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้พลาสติก ลดการใช้แก้วพลาสติก ลดการใช้ขวดพลาสติก โดยให้หันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติแทน ใช้กระเป๋าผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อให้จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดสะอาด น่าอยู่ จึงขอความมือจากห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมงดแจกถุงพลาสติก และขอความร่วมมือประชาชนได้งดใช้ถุงพลาสติกในวันดังกล่าวด้วย

          ทั้งนี้ วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอมติเห็นควรประกาศ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2534 กำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

---------------------------------------------------------------

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,676
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon