แขวงทางหลวงสมุทรสาครแจ้งเบี่ยงการจราจรถนนในทิศทางศาลายา – กรุงเทพฯ ของทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 วันที่ 4 – 16 มกราคม 2562

           นายพัฒนพงศ์  ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงสมุทรสาคร โดยโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง มีงานก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรถนนในทิศทางศาลายา – กรุงเทพฯ ของทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 จากเดิม 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร คงเหลือเป็นทางเบี่ยงขนาด 1 ช่องจราจร กว้าง 3.50 เมตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 01.00 น. ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น.

                ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจร ในช่วงวันเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายแนะนำและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางการจราจรบริเวณงานก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายเจษฎา พยงค์ศรี โทรศัพท์มือถือ 08 – 6412 - 1067  

----------------------------------------------------------

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,574
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon