นครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562

         สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี ประจำปี 2562

 

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ลำบากตรากตรำ และเสียสละชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาโดยตลอด ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้ รวมเป็นระยะเวลา 65 ปี ในส่วนของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ได้เริ่มมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำการตั้งแต่ปี 2534 โดยภารกิจหน้าที่ของเหล่าสมาชิกอาสารักษาดินแดน ได้แก่ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านปราบปราม การบำบัดรักษา และการป้องกันภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน อีกทั้งด้านการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ร่วมกับฝ่ายปกครอง และตำรวจ ออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมต่างๆ ตลอดจนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกำลังสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐ และหน่วยงานราชการอื่นๆ ในการปฏิบัติงานด้านการข่าว ด้านมวลชน การเสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง และการช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัดในด้านต่างๆ

          สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนในครั้งนี้ มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมพิธีจำนวน 109 นาย โดยมีพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต จากนั้น ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ได้อ่านสารของ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อีกทั้งมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และประดับยศแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจนมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นอกจากนี้ได้มอบถุงยังชีพพร้อมเงินขวัญถุงแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีกด้วย

 

                   ******************************    

              สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,687
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon