ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อท่อพีวีซีแข็ง

        นายพจน์ เกษชุมพล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 26 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้าง 26 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซือท่อพีวีซี.แข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สกก.26E.ซ7./2555 จำนวน 1 เรื่อง

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,732
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon