ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

           นางสาวนัยนา ฤทธิ์เกรียงไกร นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จะทำการสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์จำนวน 8 อัตรา ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 เพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำ

            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ภายในเวลา 09.00-16.00 น. ณ งานธุรการ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม  1  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตอมได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร 034-258816 ต่อ 105

......................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,072
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon