ปชส.นครปฐม...จัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด

                         วันนี้(22 มิ.ย.55) ที่ห้องประชุมโรงเรียนทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  นายชลิต ตุ้มทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวารวดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย Young DPR Awardsระดับจังหวัด  โดยมี นายนรกิจ  ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวรายงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดทำขึ้น ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน เกิดความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย และตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รวมถึงการแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องเหมาะสม ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยที่ยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง

                         สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โรงเรียนละ1 ทีม ๆ ละ 3 คน ทั้งนี้มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 7 แห่ง โดยการตอบคำถามข้อสอบปรนัย จำนวน 100 ข้อ เนื้อหาแบ่งออกเป็นด้านการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วม สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนราชินีบูรณะ   รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย สำหรับทีมที่ชนะเลิศ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับเขต ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี ต่อไป

----------------------------

สุชาดา  พรหมจำรัส/ข่าว : ชุติมา ลีนุกูล/ภาพ

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,375
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon