การยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

 

        พันตรีปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันที่26 มิถุนายน 2554 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากที่ได้ลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 ไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนได้ เนื่องจากตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน หากลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ให้ผู้ลงทะเบียนหมดสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเดิมที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลง

        สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม จึงขอประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรทราบว่า หากประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวเพื่อให้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งซึ่งตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ขอได้โปรดติดต่อยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

.............................

ข้อมูลข่าวจาก : สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม


Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,009
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon