จังหวัดนครปฐมสนองนโยบายมหาดไทย

        นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้ตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อเป็นการประสานรอยร้าวของประชาชนที่แบ่งแยกเป็นสี เป็นก๊ก เป็นเหล่า แบ่งพรรคแบ่งพวก โดยมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดทำ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม โดยจัดทำเป็นวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พระนวมราชเลิศดิลก ปกเกล้าฯ ชาวนครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี เดือนละ 1 ตอน และโครงการดนตรีในวัง โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00-18.00 น. นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นต้นมา นอกจากนั้นยังมีโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC โดยสำนักงานจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการชุมชนให้มีการทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น เพราะเมื่อเปรียบเทียบหมู่บ้าน ตำบลที่มีความแตกต่างกันในเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พบว่าหมู่บ้านที่มีการทำบัญชีครัวเรือนจะทราบความแตกต่างของค่าใช้จ่าย โดยหมู่บ้านที่มีการรวมกลุ่มซื้อปุ๋ย จะได้ปุ๋ยราคาถูกกว่าที่ต่างคนต่างซื้อ ไม่ต้องซื้อปุ๋ยแพง ดังนั้นหมู่บ้านที่มีการทำเกษตรกรรมเหมือนกัน แต่ประชาชนมีความเป็นอยู่ต่างกันก็เพราะมีการทำบัญชีครัวเรือนที่สามารถเห็นถึงรายรับรายจ่าย ที่สามารถนำมาเก็บออมเป็นทุนเพื่อความกินดีอยู่ดี

.............................

(นรกิจ ศรัทธา ปชส.นครปฐม/ข่าว)

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,678
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon