บุคลากร

นางสุกัญญา นาคสุข

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 092-2468393
อีเมล์: sukanya_n@prd.go.th

นายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
โทรศัพท์: 086-3413886
อีเมล์: pisit_prd@yahoo.com

นางสุชาดา พรหมจำรัส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์: 034-340011
อีเมล์: mawchada.1963@gmail.com

นางวาสนา ศรีขจรวุฒิศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์: 034-340011-2

นายอานนท์ มุ่งลิ้ม

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 034-340011-2
อีเมล์: shutterman19@gmail.com

นางสาวชุติมา ลีนุกูล

นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: 034-340011-2
อีเมล์: chutima.eed28@gmail.com

นายปัญจะ เอี่ยมประสพชัย

พนักงานขับรถยนต์/ผู้ช่วยช่างภาพ
โทรศัพท์: 089-6672040

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,637
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon